Phào, chỉ vân đá cẩm thạch KA 35S

Phào, chỉ vân đá cẩm thạch KA 35S

Giá:
Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm nẹp góc 35S  
     
Các mã sản phẩm:  
Mã hàng Tên hàng ĐVT
KA-35S.1001-1 Nẹp góc  KA-35S.1001-1 Cây
KA-35S.1051-5 Nẹp góc  KA-35S.1051-5 Cây
KA-35S.1051-8 Nẹp góc  KA-35S.1051-8 Cây
KA-35S.1060-1 Nẹp góc  KA-35S.1060-1 Cây
KA-35S.1070-2 Nẹp góc  KA-35S.1070-2 Cây
KA-35S.1076 Nẹp góc  KA-35S.1076 Cây

Chi tiết

Các mã sản phẩm:

Mã hàng

Tên hàng

ĐVT

KA-50Y.1001-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1001-1

Cây

KA-50Y.1050-3

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1050-3

Cây

KA-50Y.1051-5

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1051-5

Cây

KA-50Y.1057-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1057-2

Cây

KA-50Y.1060-1

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1060-1

Cây

KA-50Y.1070-2

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1070-2

Cây

KA-50Y.1076

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1076

Cây

KA-50Y.1078

Thắt lưng ngang vân đá KA-50Y.1078

Cây

 


© 2017 Mr Kien. All rights reserved | Design by Ho Kien

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG VIỆT