Phào, chỉ vân đá cẩm thạch KA30y

Phào, chỉ vân đá cẩm thạch KA30y

Giá:
Liên hệ
Mô tả:
Sản phẩm phào thắt lưng KA30Y  
Kích thước:  3000mmx  30mm*20mm  
     
Mã hàng Tên hàng ĐVT
KA-30Y.1001-1 Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1001-1 Cây
KA-30Y.1051-5 Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1051-5 Cây
KA-30Y.1051-8 Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1051-8 Cây
KA-30Y.1060-1 Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1060-1 Cây
KA-30Y.1070-2 Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1070-2 Cây
KA-30Y.1076 Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1076 Cây
KA-30Y.1086-1 Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.1086-1 Cây
KA-30Y.130 Thắt lưng ngang vân đá KA-30Y.130 Cây

Chi tiết© 2017 Mr Kien. All rights reserved | Design by Ho Kien

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG VIỆT